// POSESTVO ŠTOKELJ // VINA - WINES - VINI // SLOVENIJA, EU //

S Posestva Štokelj prihaja letošnja Vinska kraljica Slovenije, Špela Štokelj!
Spletni dnevnik Vinske kraljice Slovenije 2014 | Facebook stran Vinske kraljice Slovenije 2104
- - - - - - - - - - - - - - -
Posestvo Štokelj | Planina 9, SI-5270 Ajdovščina, Slovenija
t: + 386 (0)5 368 02 03, m: + 386 (0)41 483 777 | posestvo@stokelj.si
- - - - - - - - - - - - - - -
Stran je v izdelavi / Page under constructionVIRI SOFINANCIRANJA

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020:
- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
- Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
1. Cilj je zmanjšati vplive kmetijstva na okolje.
2. Pričakovani rezultati so ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017
1. OPIS PODPORE
Špela Štokelj je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. POVZETEK:
Špela Štokelj je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020.

Posestvo Štokelj bo nadaljevalo z vinogradništvom in s pridelavo vin. Razvoj kmetije bo potekal predvsem v smeri povečevanja kvalitete proizvodov. S tem si bo kmetija izboljšala tudi konkurenčnost in možnost obstanka na trgu. Ta cilj bo dosežen predvsem z investicijami v kletarsko opremo. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti, spremljala novosti in komunicirala z ostalimi pridelovalci, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki. Poglavitni cilj mlade prevzemnice Špele Štokelj je ustvariti prepoznavno blagovno znamko vin "Štokelj".


3. GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetija, ki jo je prevzela Špela, je usmerjena v vinogradništvo in vinarstvo. Kmetija je vključena v KOPOP program. V upravljanju ima 4,76 ha kmetijskih površin (12,89 ha PKP). 88,12% kmetijskih površin se nahaja v gorskem območju OMD.
Na posestvu bomo vzpostavili knjigovodstvo in tako še bolj natančno spremljali poslovanje kmetije ter investirali v novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo in kletarsko opremo, ki bo pripomogla k izboljšanju kvalitete naših vin. Nabavili bomo tudi kmetijsko mehanizacijo, ki prispeva k doseganju horizontalnega cilja okolje. Investicije v novo IKT opremo bodo pripomogle h konkurenčnosti naših pridelkov. Špela se bo na kmetiji zaposlila.

4. CILJI:
- gospodarski razvoj kmetije: povečevanje kvalitete proizvodov in povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

5. PRIČAKOVANI REZULTATI:
- višja kakovost kmetijskih pridelkov
- večja konkurenčnost pridelkov
- zaposlitev na kmetiji